صدایم را از پرنده های مرده پس بگیر

 • Title: صدایم را از پرنده های مرده پس بگیر
 • Author: لیلا کردبچه
 • ISBN: 9789648027464
 • Page: 222
 • Format: Paperback
 • 1390 116 9789648027464 21

  • [PDF] ↠ Unlimited ¶ صدایم را از پرنده های مرده پس بگیر : by لیلا کردبچه É
   222 لیلا کردبچه
  • thumbnail Title: [PDF] ↠ Unlimited ¶ صدایم را از پرنده های مرده پس بگیر : by لیلا کردبچه É
   Posted by:لیلا کردبچه
   Published :2020-05-23T14:51:00+00:00

  About “لیلا کردبچه

  • لیلا کردبچه

   لیلا کردبچه Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the صدایم را از پرنده های مرده پس بگیر book, this is one of the most wanted لیلا کردبچه author readers around the world.

  541 thoughts on “صدایم را از پرنده های مرده پس بگیر

  • من می‌روم از حیاط خانه‌ام بپرسمچرا جاده‌ها و آرزوها هیچ‌وقت یکی نمی‌شوند؟تو می‌رویبرای تمام فصل‌هایی که نبودیبهانه بیاوریحیاط می‌رودکمی با خودش خلوت کند.


  • دوستت دارمبا تمام واژه هایی که در گلویم گیر کرده اندو تمام هجاهای غمگینیکه به خاطر تو شعر می شونددوستت دارم با صدای بلنددوستت دارم با صدای آهستهدوستت دارم


  • مرده شوها چه می دانندلب های من چقدر قشنگ دوستت دارم رابا چهار هجای کشیده ادا می کردندو انگشتانم هنگام نوشتن از توچگونه لای سطرها ریشه می دادند.چه می دانندگونه هایم چگونه عطر بوسه های تو رادر توحش گل های سرخ پنهان می کردندو موهایم میان انگشتان توچگونه باد ها را به مسیر های تازه [...]


  • عنوان: صدایم را از پرنده های مرده پس بگیر؛ شاعر: لیلا کردبچه؛ مشخصات نشر: تهران، دفتر شعر جوان، 1390، در 116 ص، شابک: 9789648027464؛ موضوع: شعر معاصر فارسی قرن 21 م


  • من پرنده ای فراموشکارمکه آوازهای خوبی میخوانمهر بار فراموش میکنم با پرهایمچه کاردستی های قشنگی ساخته اندو هر بار فراموش میکنمچه چیزهایی را فراموش کرده امبد موقعی به خوندن شعرای تلخش رسیدم، موقع ِ تلخی


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *