Sylvie Payette: Adaptation (Nellie #1)L Addictif jusu la toute fin je n ai pas pu m emp cher de lire aussit t le deuxi me tomeUn dernier mot Un NORME coup de c ur Une belle istoire ui peut plaire aux adolescents tout comme aux plus vieux Je vous recommande fortement cette lecture Une s rie ue je continuerai suivre Sara Je trouve Nellie plus int ressante ue Savannah une autre ro ne cr e par Sylvie Payette Ce monde dans leuel elle se trouve est galement plus uniue et d velopp ue celui contemporain de Savannah La romance laisse d sirer puisu elle est pr visible et arrive l g rement subitement mais il ne reste ue je suis curieuse de lire la suite et de voir o m nent les tensions politiues Wow Sylvie Payette bravo La fifille en moi a ador les robes de princesses et les r ceptions au palais royal alors ue l crivaine a trouv g niale l id e de cet univers parall le o le u bec se nomme plut t le K bec depuis ue la bataille des Plaines D Abraham a t gagn e par les Fran ais Neille ma tylko 15 lat i dziwnym sposobem trafia do alternatywnego wiata Musi przystosowowa si do panuj cych zasad czeka j lekcja etykiety spotkanie z kr lem a z tych przyjemniejszych rzeczy pi kne suknie i przystojni arystokraci Ale t skonota za domem i ch powrotu b dzie silniejsza jednak przysporzy wielu problem w Je li marzyli cie lub marzycie o yciu na dworze w r d szlachty czarujacych nast pcach tronu gorset w i falban to ta ksi ka b dzie idealna Jest to utrzymana w dworskim stylu z ca kiem sympatyczn bohaterk przyjemna aczkolwiek troch smutna powie Autorka pos uguje si bardzo prostym j zykiem bez udziwnie czy ozdobnik w Mam wra enie e bardziej zale a o jej na promowaniu ekologii czy problemu w dostosowaniu si do innych reali w I patrz c na to do jakiej grupy wiekowej jest skierowana ta powie jest to wietny zabieg Akcja biegnie szybko nie nudzi pojawiaj si nowe postacie ale uwa am e jest to dopiero tytu owe wtajemniczenie Dopiero poznajemy wchodzimy w wykreowany wiat A ko c wka pozostawia nas z mn stwem pyta U mnie nie wywo a a efektu wow ale to dlatego e chyba jestem za stara na ksi niczk Ale skusz si na kolejny tom Na pewno jest to pozycja kt r podarowa abym m odszej osobie bo na prezent b dzie idealna Warto ciowa ca kiem oryginalna a i pi knie wydana 355 Nellie jest zwyk pi tnastolatk Mieszka z rodzicami i z bratem Milo choruj cym na zesp Aspergera Rodze stwo si uwielbia Z rodzicami r wnie maj wietny kontakt Milo jest zafascynowany czasoprzestrzeni i nie ma dnia aby nie m czy Nellie swoimi teoriami na jej temat Nellie nawet si nie spodziewa e kt rego dnia wiedza kt r przekazywa jej brat bardzo jej si przyda Kiedy dziewczyna pewnego dnia wraca z imprezy pogoda si zmienia Jest burza Nellie jest ju blisko domu Postanawia p j na skr ty dotyka klamki wej cia do ogrodu s siad w i w tym momencie widzi b yskawic o lepia j wiat o i og usza pot ny grzmot Co j porywa jakby tornado Na szcz cie dziewczynie nie staje si nic powa nego ale ta dziwna tr ba powietrzna przenosi j w miejsce kt rego nie rozpoznaje Tak rozpoczyna si przygoda Nellie w wiecie r wnoleg ym Pi tnastolatka znajduje si w tym samym czasie w tym samym miejscu ale wszystko wygl da zupe nie inaczej Musi nauczy si tam funkcjonowa pozna panuj ce tam zasady otrzyma now to samo Czy Nellie uda si dos. ?le où du aut de la montagne une famille royale règne sur Mont Réal Nellie saura t elle survivre aux injustices aux rébellions à l’amour et surtout revenir auprès de sa famille  Son aventure ne fait ue commence.

Wow wow i jeszcze raz wow Czemu ta ksi ka si tak sko czy a Ja musz wiedzie wi cej Strasznie szybko si czyta o i bardzo du o dzia o si w do kr tkim czasie co daj na plus bo si nie nudzi am Polecam ale warto jest mie pod r k od razu wszystkie 3 cz ci eby teraz nie m czy si tak jak ja Un des rares livres ue je n ai pas pu terminer Le style est vieilli dans le sens ue a ne rejoint pas du tout les adolescents et jeunes adultes L Notes for the Everlost h ro ne est ennuyante ennuyeuse bref incapable de plonger dans listoire Le d but est bon mais sans trop d action et surtout j ai un peu de mis re avec le nouveau monde K bec et toutes les royaut s Od czasu do czasu lubi si gn po lekk literatur m odzie ow To bardzo dobra odskocznia od When I Moan (Vassi and Seri 1: Russian Stepbrother Romance) historii po kt re najcz ciej w wolnym czasie si gam Co prawdaistoria o Nellie rzuci a mi si w oczy g wnie ze wzgl du na wpadaj c w oko ok adk lecz sama fabu a r wnie wydawa a mi si na tyle interesuj ca by da jej szans Jak jednak przebieg a ta szalona podr do alternatywnej rzeczywisto ci C m odszym czytelnikom na pewno przypadnie do gustu cho ci starsi r wnie b d potrafili odnale w niej co dla siebieKsi ka opowiada o pi tnastoletniej Nellie kt ra na co dzie prowadzi ycie zwyczajnej nie wyr niaj cej si z t umu nastolatki Chodzi do szko y opiekuje si swoim chorym na zesp Aspergera bratem spotyka si z przyjaci mi a tak e zmaga si ze swoim pierwszym zauroczeniem Wszystko jednak diametralnie si zmienia gdy pewnego razu podczas burzy wpada w rozdarcie czasoprzestrzenne i niespodziewanie pojawia si w alternatywnym uniwersum Jak si szybko okazuje praktycznie wszystko jest w nim zupe nie inne W kraju wci panuje monarchia kobiety ubieraj si w szykowne i gustowne suknie a ksi ta organizuj w swoich zamkach wspania e bale Nellie szybko spotyka ludzi kt rzy r wnie niegdy yli w poprzednim wiecie i teraz staraj si przywykn do tej nietypowej i dziwacznej sytuacji Pomagaj oni sobie nawzajem wyszukuj c kolejne osoby pojawiaj ce si w tym miejscu Szukaj przy okazji sposobu kt ry pozwoli im powr ci do pozostawionych po drugiej stronie rodzin i bliskich Bohaterka dostaje now to samo i jest zmuszona do tego by im zaufa i zacz z nimi wsp pracowa Prawd m wi c nie jest to ksi ka wybitna i niesamowita jednak ma w sobie co co mimo wszystko do niej przyci ga Cho bardzo kr tka nieca e 300 stron potrafi zainteresowa a czytelnik jest ciekawy z czym jeszcze b dzie musia a zmierzy si g wna bohaterka Niestety ta niewielka obj to powoduje to e gdy akcja zaczyna si rozkr ca ksi ka nagle si ko czy my zostajemy z pytaniami a na kolejny tom trzeba czeka C mam te nadziej e poziom serii si z kolejn cz ci polepszy poniewa ta fabu a ma potencja na co naprawd intryguj cego jednak autorka go w pe ni nie wykorzystujeJest to zdecydowanie literatura bardziej dla m odszego czytelnika dlatego nie przypadnie do gustu osobom poszukuj cym ambitnego i rozbudowanego wiata fantasy Jak ju wspomina am jest to raczej tytu skierowany do m odzie yBohaterowie byli w porz dku cho tak prawd m wi c aden nie wywo a u mnie jakiego wi kszego zainteresowania Niestety tytu owa Nellie wydawa a mi si momentami do nijaka a do gustu o wiele bardziej przypad y mi postacie drugoplanowe czyli osoby kt re pomaga y jej w przystosowaniu si do ycia w alternaty. Vivre dans un monde de princes de bals et de belles robes c’est le rêve de plusieurs mais pour Nellie ça devient la réalité Nellie Aubert traverse accidentellement l’espace temps lors d’un orage Elle se retrou.

Wnej rzeczywisto ci Mimo wszystko ca okszta t opisywanych bohater w wygl da na do p aski By a to raczej wina szybkiego prowadzenia fabu y przez co niewiele si o tych bohaterach w og le dowiedzia am Wierz jednak e w nast pnych cz ciach ich No Biggy! historie i charaktery zosta y cho troch bardziej rozbudowane Pozostaje jedynie czeka By mo e jestem troch za stara na takieistorie bo Nellie Wtajemniczenie oceniam jako ca okszta t do rednio Nie zmienia to jednak faktu e nie jest to ksi ka z a Ba powiedzia abym e jest bardzo dobra To bardzo ciekawy tytu dla ka dego kto lubi lekk fantastyk oraz opowie ci o ksi ciu z bajki pa acach i balach Ja sama z pewno ci si gn po kolejne tomy gdy jestem ciekawa jak ta przygoda si zako czy Musz jednak przyzna e spodoba aby mi si o wiele bardziej gdybym si gn a po ni b d c m odsza tout je remercie chaudement u bec loisirs pour l envoie de cette belle Crush It! histoire Une d couverte absolument renversante Malgr sa petite paisseur et son c t jeunesse ce premier tome n est pas aussi simple comme il le pr tend En effet les descriptions de l environnement des coutures etc sont assez complexes et fascinantes lireCeci dit j ai tout de m me ador cet univers litt raire travers les yeux de Nellie je d couvre une nouvelle perception du u bec L autre chemin de la vie si vous voulezDans cette uvre litt raire nous faisons la connaissance de Nellie Aubert une jeune juv nile de uinze ans De nature discr te elle n aime pas beaucoup attir l attention sur sa personne Ayant un fr re de treize ans atteint du syndrome d Asperger Nellie sait ue ce n est pas toujours facile de sarmoniser avec son milieu Bref tout va pour le mieux dans son uotidien mais c tait avant u un orage lectriue d cide de l engloutir pour l amener dans une dimension parall le la sienne Arriv dans ce monde o tout semble tre si diff rent Nellie va vite se lier d amiti avec Logan et un groupe de personnes o tout comme elle ils ont pu passer par l espace temps Ne pouvant pas revenir leur r alit ils n ont pas d autre choix ue d envisager la triste ventualit Malgr cela les individus r ussissent trouver une petite br che Et si le Baron de Vimy tait celui ui pouvait les aider rentrer Pour ce faire Nellie devra se rendre au bal des fleurs Toutefois la rouuine devra imp rativement apprendre en deux semaines l art des bonnes mani res et uelues pas de danse si elle d sire se fondre dans la masse Lors de cet v nement Nellie y fera galement une belle rencontre Elle tombe irr sistiblement sous le charme d Henri un bel Attracting Birds to Your Backyard homme galant et dr le R ussira t elle sa mission uand l amour et le pouvoir se confondent est il possible de tomber amoureuse d une personne de sang royal sans en payer les cons uences En ce ui concerne le style d criture de l auteure je suis litt ralement tomb sous son enchantement J ai ador ma lecture du d but jusu la fin Ayant une petite facette distorienne j ai t agr ablement surprise de lire cette vision du monde d une autre alternative J ai aussi pass un bon moment en compagnie de Nellie Henri Armand ainsi ue tous les autres interlocuteursD s les premi res pages nous entrons directement dans le vif du sujet En faisant de longues descriptions j ai pu facilement imaginer les lieux Un roman court mais vraiment g nia. Ve dans un Kébec à la fois familier et différent Même lieu même jour même eure mais un tout autre univers Un univers ui possède aussi ses côtés sombres La rouuine devra s’adapter rapidement à ce monde parall?.

Summary Adaptation (Nellie #1)

Lire Télécharger Adaptation (Nellie #1) Auteur Sylvie Payette – wpa8ball.co.uk