Milan Begović: Dunja u kovčeguFREE READ ä eBook, PDF or Kindle ePUB ó Milan Begović

Ekim pro lim vremenom Nisam o ekivala da e mi se ova knjiga toliko svidjeti Staromodno je pretjerano teatralno i predvidljivo ali je te no i ita se u jednom dah. Edne mlade krhke Rođene i iskusna zavodnika mondenog bonvivana Dušana puna je emotivnoga naboja sentimentalnih poetskih iskaza dramatičnih na koncu i tragičnih obrata Pomalo staromodna mjestimice sladunjava Dunja u kovčegu na najboljim stranicama otkriva piščev talent za preciznu karakterizaciju likova za realistično evociranje sredine i vremena za nijansiranje jezičnim osebujnostima što uključuju dijalektizme turcizme europeiz.

Ba o ekivala takav kraj Tu na tu na knjiga iako malo Zanimljiva knjiga koja se na pomalo sladunjav na in igra osje ajima itatelja i budi u njemu nostalgiju za Vi od njih objavljen 1921 godine Dunja u kovčegu učas je dobio epitet najboljeg lirskog romana u našoj književnosti Josip Bogner Dunja u kovčegu unatoč ponešto stereotipnim likovima i pomalo nategnutu melodramatskom zapletu ostaje do danas suptilnim književnim uvidom u narav ljubavi Smještena u patrijarhalan ruralni krajolik kakav je i Begovićev rodni kraj romantična priča o strastvenoj ljubavnoj vezi između dvaju antipoda č.

Zapravo knjiga nije tako lo a Pro itala sam je u dahu Malo je predvidljiva ali nije tipi na ljubavna pri a Ve na po etku pri e zna da e zavr iti tu no no nisam. Prvi Begovićev roman 1921 najbolji lirski roman J Bogner hrvatske književnosti romantična je priča smještena u patrijarhalni ruralni krajolik Priča je to o strastvenoj ljubavi dvaju oprečnih likova rafiniranoga bonvivana Dušana i krhke naivne Rođene puna emotivnog naboja sentimentalnih i poetskih iskaza dramatičnih pa i tragičnih obrataZlatousti pjesnik i svoje će romane graditi na razotkrivanju tajni muško ženskih odnosa Pr.

Kindle Epub Dunja u kovčegu – wpa8ball.co.uk