Krzysztof Varga: Trociny by Krzysztof VargaFree download Ú PDF, DOC, TXT or eBook ↠ Krzysztof Varga

A depressing outlook on postwar Poland Personal essay describing life not lived in Bernardijeva soba a country withoutny hope or understanding Brings no love no joy into our life This should have stayed locked in editors desk Nie mog poj jaki jest sens pisania takiej ksi ki jak Trociny Jaki czas temu zapozna em si z Masakr p niejsz powie ci Krzysztofa Vargi i by em ca kiem zadowolony garnitur zrz dze i rozmaitych uwag dotycz cych rzeczywisto ci zosta tam ubrany w p Courage Under Fire (Silver Creek, aszczyk jednej groteskowej surrealistycznej nocy co mia o sw j urok i przykrywa o wy c czasem p ytko wi kszo ci zawartych tam przemy le Trociny niestety niemal e pozbawione s jakiejkolwiek ramy narracyjnej Women and Tradition A Neglected Group of Folklorists a zbieraj si w kup narzeka kt re wymagaj naprawd du ej dozy cierpl Trunje K i tof Varga objavljena u izdava koj ku i Plato 2013 godine u prevodu Milice Marki Bezrezervna kritika svega to u tom svetu opstojava nude i se kao vrednost iako la no i nedostatno U tom smislu na udaruutora su podjednako odnosi roditelj dete mu ena radnik profesionalna firmacija radnik kolektiv ovek umetnost ili bolje kultura ovek vreme u kome ivi ovek rodna gruda ovek Bog Ovde je u velikoj meri prisutna jedna vrsta mu nine koju izaziva o igledna slabost licemerje glupost povodljivost nemoral ljudi sve zapakovano u pisana i nepisana pravila po kojima se neizostavno mora iveti Hladna razumska Skyfire The Seven Signs analiza tih fenomena koju glavni junak bespo tedno sprovodi koju ivi donosi neku vrstu otklona i privremenog olaknja ona slu i da ga stalno podse The Idea of Propaganda A Reconstruction a da ne ulazi u grupe i neadekvatne odnose pa se njegovi bledi pokuji pripadnosti neslavno zavr Shadowplay avaju U nekom smislu knjigu Trunje mo emo nazvati i knjigom o odsustvu ljubavi u svim njenim vidovima Pjotr Avgustin glavni junak saop tava nam u prvom licu bez skrupula svoja iskustva i reakcije On je sredoven ovek koji ive i u novom dobu jo vu e zablude prethodnog na le ima nevoljno kao Sizif nametnuti mu teret zablude li ne One More Theory About Happiness ali i one kolektivne Njegovi roditelji ive i bez ljubavi ujedinjeni jedino navikomli i mr njom prema svemu to se razlikuje od napamet nau enog ritualnog pa i prema nj. Najnowsza powieść Krzysztofa Vargi to brawurowy pamflet na współczesność Razem z głównym bohaterem pięćdziesięcioletnim komiwojażerem możemy popastwić się nad wszystkim co na co dzień doprowadza nas do szału – pasażerami PKP smrodem na klatce schodowej szkoleniami integracyjnymi i modną młodzieżą w kawiarniach Paweł sączy jad nienawi.

Duhovnog bo To Serve a King anskog i nespoznatljivog Autor se ne slu i ovim re ima niti umetnost predstavlja kao pokuj odslikavanja bo Claiming Her Billion Dollar Birthright anskog ve nam kao jedinu su tinski znajnu strast glavnog junaka prikazuje njegovu nepatvorenu i istu zanesenost mo da da ka emo i ljubav uprkos prethodnom odre enju romana kao knjige o neljubavi prema klasi noj muzici staroj baroknoj prema Bahu Palestrini Gezualdu i sli nim Olivia and the Billionaire Cattle King autorima Slobodna interpretacija ove potrebe glavnog junaka dovodi do dubokog uverenja da je u tom prostoru Pjotr pokuo da prona e intuitivno onaj trag koji vodi do vi ih sfera i one karike koja nedostaje da bi se sve ostale razvezane i razlabavljene karike u njemu kona no povezale u nekakav smisao i cilj Zar navedeni kompozitori nisu svoja dela komponovali u ime i u slavu bo Saving CeeCee Honeycutt anstva principa vi ih i nedohvatnih Junak u tim delima pronalazi ono to mu nedostaje u sferama u kojima je svetovno materijalno nedostatno i necelovito progla eno jedinim merilom o igledno katoli ka crkva kojoj po ro enju i vaspitanju pripada nije u tome nimalo druga ija u odnosu na svetu tajnu braka ili itav niz drugih du nosti i obaveza koje se oveku name u ne nude i smisao zauzvrat Ne mo emo da ne zapazimo naro ito otrovan pristup svakom mogu em idealizovanju Poljske ne kao otpor nacionalnom ponosu koji se su tinski ne dovodi u pitanje ve se u samoj Poljskoj ne pronalazi nikakav osnov za propovedanje njenih naro itih vrednosti U vi e navratautor gorko nagla Velva Jean Learns to Drive ava njenu osrednjost u svemu toliko duboko ukorenjenu dak i vremenske prilike ne pokazuju tendenciju iskakanja iz tu nog i umrtvljuju eg proseka Kod njega ne emo na i odu evljenje poljskim pejza ima koji se pred junakom neprekidno otvaraju s obzirom na to da putuje eleznicom kroz celu zemlju naprotiv prizori poljskih zasada i seoskih dobara dodatno podse Rising Strong aju na bednu nepromenjivost i emer u kome se nalaze jednako zemlja i njeni pokunjeni stanovniciOp irnije u tekstu Kiedy s yszymy pytanie Kim dla ciebie jest Polaklbo Co to znaczy by Polakiem pierwsza rzecz jaka przychodzi nam do g owy to zaprezentowanie w spos b euforyczny nasze. Zed zranieniem Wszyscy są niespełnieni nieudolnie skrywający życiowe rozczarowania zawistni i śmiertelnie przerażeni wizją samotnościJest to obraz zniekształcony karykaturalny i nieodparcie śmieszny „Trociny” to prozatorski majstersztyk – znakomita cyniczna i błyskotliwa rozrywka na najwyższym poziomie nie tylko dla socjopatów Ku przestrodz.

epub book Trociny by Krzysztof Varga – wpa8ball.co.uk

Emu jedinom sinu oli enje su tih starih zabluda majka veruje jedino u Provi enje Το Ωρολόγιον του Αγίου Σουλπικίου a otac u Poljsku Narodnu Jedno i drugo zahvalni su tim vi im silama koje jedine ljudima donose dobro i spasenje Gaje i takve iako opre ne me u sobom stavove oni ive jedan neinspirativan bedan mun ivot u kome se zadovoljavaju samo najni e najosnovnije egzistencijalne potrebe i upra njava jeftina zabava sa tv ekrana Kao milioni drugih ljudi irom sveta zato enici svoje sudbine ljudi praznoglavi tvrdokorni umorni i nesre ni koji se uz pomo televizora kao od okupatora brane od bilo kakve slobodne misli Svog pedesetogodi njeg sina preziru tretiraju kao infantilnu kreaturu dovode i ga neprekidnom smenom prekora govorancija emotivnih ucena nabijanja ose nja krivice pa k i udru uju i se sa njegovom biv om enom do potrebe da sa nasladom zami lja trenutak kada e se kona no upokojiti ostaviv i ga kona no da sam osmi lja svoj ivot Sasvim je drugo pitanje je li on sposoban i voljan da sprovede to osmi ljavanje sa ili bez roditeljske senke nad svojom glavom U vi e maestralnih epizoda Babes in the Wood autor nudi o tru brutalnu kritiku pravila na kojima je zasnovan brak u vreme mladosti pa i kasnijeg ivota roditelja glavnog junaka radi se o drugoj polovini pro log veka no ni ta bla i nije ni u opisu savremenog braka kakav Pjotr pokuva da ostvari kratko vreme dr e i se tek delimi no istih principa koji je nasledio od roditelja Mo e se ste i utisak da se itav splet vrlina kojima su roditelji generacijama unazad u ili svoju decu dovodi u pitanje ismeva i odbacuje U tu kategoriju ne spada samo klasi Windy City Blues Tunnel Vision 2 VI Warshawski Mysteries in 1 VI Warshawski Novels Audio an brak ve i odla enje u crkvu i prihvatanje religijskih rituala ija se ispraznost glavnom junaku ukazala u godinama prve mladosti patriotizam koji rodnu zemlju prikazuje u slikama daleko od stvarnosti koju junak sagledava putuju i godinama po istoj te nja za profesionalnim uspehom koja u velikoj meri podrazumeva srozavanje u moralnom smislu pa sve do savremenih kulturno umetni kih kretanja ija se ispraznost svodi na pra enje mode ou biznis i ne to to ima mnogo vi e veze sa dru tvenim mrema nego sa prizivanjem. ści i bezlitośnie obnaża słabostki i śmieszności współczesnego Polaka Tworzy pełnokrwiste i przeraźliwie wierne portrety toksycznych rodziców pazernej byłej żony żałosnych nuworyszy miłośników kebabów i korporacyjnych wymoczków Przeszywające spojrzenie szydercy zdziera pancerz hipokryzji który ma skrywać resztki godności i uchronić pr.